Misdaadauteur Gerard Nanne

Vanaf vandaag verkrijgbaar :

"Een andere waarheid"

De gepensioneerde huisarts Ryan Banks gaat op zoek naar de waarheid omtrent zijn veertig jaar geleden verdwenen en nooit teruggevonden zwager Sietse Hoeksema. Waar hij denkt in alle rust de verdwijning te kunnen heronderzoeken, wordt hij meegesleurd in een maalstroom van bizarre gebeurtenissen, Tijdens zijn verblijf in het idyllische Noord Groningse landschap, ontmoet hij de journaliste Sophie Kistenmaker, die op haar beurt verwikkeld raakt in een onderzoek naar de in de Tweede Wereldoorlog collaborerende staalfabrikant Frédéric Rousseau. Gaandeweg lijken beide onderzoeken verband met elkaar te houden. Welke rol speelde een vermeende minnares van de foute staalfabrikant in deze geschiedenis? En wat is daarin het verband met de verdwenen Sietse Hoeksema?  Om die vragen beantwoord te krijgen, raken Ryan en Sophie tot elkaar veroordeeld. Samen zetten ze het onderzoek voort en komen achter een waarheid die anders is dan ze ooit konden vermoeden...

 Sfeerimpressie  "Een andere waarheid"

… Pension Lam was het enige logeeradres in de wijde omgeving. Dit unieke stukje Groningen lijkt nog niet door de toerist te zijn ontdekt. En misschien is het maar beter dat zo te houden, 

Nadat mevrouw Lam zijn verhaal had aangehoord, was ze duidelijk ontdaan. Ze kon begrijpen dat hij het mysterie rond zijn zwagers verdwijning wilde oplossen, maar was daar ook sceptisch over. "Het is bijna veertig jaar geleden", had ze gezegd. "Wat denkt u nu nog te kunnen doen...?"

… Als Ryan de lange polderweg achter zich heeft gelaten, rijdt hij de dijk op. Mevrouw Lam vertelde dat hij bij de witte molen rechtsaf moest slaan. Simon Bonenkamp woont aan de Oosterdijk. In het politiedossier, dat hem na veel aandringen ter hand was gesteld, werd Bonenkamp omschreven als Sietses  clubgenoot. Voor zover bekend was hij de laatste die Sietse voor zijn verdwijning sprak. Hij was indertijd dan ook uitvoerig ondervraagd, maar uit niets was gebleken dat hij iets met de verdwijning te maken had...

… "Klets niet", onderbreekt Evert Hoeksema. "Er ligt hoogstens twee centimeter sneeuw. Als Sietse ergens een uitglijder maakte en niet meer overeind kon komen, zouden jullie hem moeten vinden. Sneeuw of geen sneeuw."  Inspecteur Verweij zucht. Hij zit aan de keukentafel bij de familie Hoeksema. Gistermiddag was er zonder succes gezocht in de omgeving waar Sietse zijn trainingsronde liep. Hoeksema heeft gelijk als hij zegt dat de sneeuw geen belemmering vormde voor het vinden van Sietses lichaam, maar wel voor de sporen die zijn aanwezigheid kunnen bevestigen...

… Hoebe Draaisma belt aan bij De Berkenhorst. Inspecteur Verweij gaf hem de opdracht om bij de bewoners nogmaals te informeren of ze bij nader inzien misschien toch iets hebben gezien of gehoord dat belangrijk kan zijn voor het onderzoek. Draaisma had  zijn twijfel daarover geuit. De Van Grevens waren immers al eerder betrokken in een buurtonderzoek, waarin ze te kennen gaven de atleet niet te hebben gezien. Bovendien had notaris Van Greven al een keer zijn toestemming verleend om zijn landgoed te betrekken in een sporenonderzoek...

… Het is een zeldzame mooie avond. De lucht ziet strak blauw en er staat geen zuchtje wind. Mevrouw Lam had extra aandacht besteed aan het dekken van de tafel. Er branden kaarsen en er staan  kleurrijke bloemen uit eigen tuin. Zelf draagt ze voor de gelegenheid een  feestelijk witte jurk, die haar fantastisch staat... 

… "Is er al meer bekend over de oorzaak van de brand?" vraagt Babette terwijl ze thee inschenkt. Ryan schudt z'n hoofd. "Nee, ik verwacht daar vanmiddag op het bureau meer over te horen." Babette knikt begrijpend. "En wat zijn jullie eigen gedachten daarover? Denken jullie dat er opzet in het spel is geweest?" Ryan denkt na over een antwoord, maar Sophie is hem voor. "Natuurlijk is de brand aangestoken", zegt ze bijna fel. "Wat dacht jij dan?" Babette schrikt zichtbaar van Sophies antwoord...

… "Zoals je weet was ik vandaag bij het NIOD", zegt Sophie. "Ik was daar om uit te vinden wie de slachtoffers waren die op 7 januari 1945 door de Duitsers zijn gefusilleerd. Ik heb de namen van deze mannen opgezocht en ontdekte iets dat mij overviel en jou ongetwijfeld ook zal overvallen." Ryan trekt z'n wenkbrauwen op. "Ik ben benieuwd". zegt hij. "Overval me dus maar." "Zet je dan maar schrap", waarschuwt Sophie. En begint dan te vertellen... 

… "Dat is een genereus aanbod voor zo'n mooie vleugel ", zegt de vrouw gemeend. Ze doet een stap naar voren en kijkt de man aan. Ziet dan hoe de pareltjes op zijn voorhoofd zich in rap tempo vermeerderen. Ze glimlacht op haar allerliefst. Tuit haar lippen. Beziet haar prooi. Een zwak gestel. Geen spiermassa. Een verwaarloosde conditie. Een verzwakte man. Maar nog altijd een man. Ze komt dichter bij hem staan. Concentreert zich. Ruikt zijn adem. Zijn stinkende adem. Dan komen zijn handen. Eerst nog weifelend, maar dan snel. Sneller dan ze had ingeschat...